Svátosti

Od 11. května 2020 vládní ustanovení povoluje 100 účastníků bohoslužeb.
mezi účastníky se nepočítají ti, kteří vykonávají povolání, jako celebrující, asistující, a podobně.

Obecně je doporučeno odložit obřady, které nejsou nezbytně nutné, až do doby po skončení koronavirové infekce.

KŘEST

Do 11. května může být na obřadech přítomno 15 osob, od 11. května pak až 100 osob, svátost křtu tedy může proběhnout běžně.

PŘÍPRAVA NA 1. SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ

Přípravy v početnějších skupinách jsou zrušeny.

Olomoučtí katecheti připravili cyklus sedmi videí příprav na první svaté přijímání

EUCHARISTIE

V omezeném režimu je možno navštěvovat chrámy a obřady.

Liturgie.cz připravila video s návodem jak na duchovní přijímání:  https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315co-je-duchovni-prijimani  

Na webu Starokatolické církve naleznete texty a pokyny k eucharistické slavnosti na daný den.
http://old.starokatolici.cz/aktivity/kalendar?page=kalendar&rok=2020&mesic=4&den=7

SVÁTOST SMÍŘENÍ

Zpověď sice nemůže proběhnout po telefonu, nicméně po domluvě s knězem je možná osobní schůzka. Žádná situace však není neřešitelná, nezůstávejte se svými bolestmi sami a kontaktujte kněze z Vaší farnosti, nebo využijte kontaktů ze seznamu Duchovní na telefonu

Liturgie.cz připravila video, kde vysvětluje možnosti Svátosti smíření bez kontaktu s knězem: https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200320liturgie-cz-zpoved-po-telefonu

Inspirací nám může být také výzva slovenských biskupů, kteří nabadjí k opatrnosti vkontaktu s kněžími a na absenci běžně využívané zpovědi zkouší. poukázat jako na výzvu zamyslet se v tichosti nad svými činy. https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200318jak-je-to-nyni-se-svatosti-smireni-inspirace-ze-slovenska

Papež František nám ve videu nabízí zdánlivě jednoduché řešení, a to je zpytování svědomí při osobním rozhovoru s Bohem. K běžné Svátosti smíření máme pak přistoupit hned, jakmile to bude umožněno.
https://www.cirkev.cz/cs/aktuality/200315co-je-duchovni-prijimani

SVATBY

Od 11. května může bohoslužby navštívit až 100 osob, svatební obřady jsou tedy povoleny.

POHŘBY

Pohřební obřady jsou umožněny, avšak podle nařízení Vlády ČR musí být dodržovány bezpečné rozestupy.